VEEL GESTELDE VRAGEN OVER BOUWEN MET HOUT

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER BOUWEN MET HOUT

Gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen maakt ons tot bosbeschermers!

Passen we meer FSC®-hout toe, dan zal meer bos worden gecertificeerd. Er is immers een afzetmarkt, dat maakt het voor de boseigenaar aantrekkelijk om te kiezen voor boscertificering. Het verplicht de boseigenaar wel om het bos duurzaam te beheren en op die manier in stand te houden.

Duurzaam bosbeheer staat voor zeer selectieve houtoogst, behoud van biodiversiteit en respect voor de rechten van mensen die in bossen werken en wonen. Kaalkap en omzetting in soja- of palmolieplantages is dan niet mogelijk. FSC-bos blijft gewoon bos!

Bossen spelen een heel belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering. Dat geldt ook voor het gebruik van hout.

Passen we meer (gecertificeerd) hout toe dan leidt dit tot meer beschermd bos, dat CO2 opneemt en vastlegt. CO2, opgenomen als de boom groeit, blijft vastgelegd in een houten product zolang dit wordt (her)gebruikt. Terwijl CO2 is vastgelegd in het product ontstaat in het bos weer ruimte voor nieuwe/jonge bomen die CO2 versneld opnemen.

Als we hout kiezen vermijden we bovendien CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de productie van andere materialen als beton, staal en kunststof.

Het is moeilijk in te schatten hoeveel hout we in de verre toekomst nodig hebben, maar voorlopig is er geen reden af te zien van het gebruik van hout. Integendeel!

Wanneer we voor gecertificeerd hout kiezen, zal dit sowieso nooit ten koste gaan van bossen. Sterker nog, het bosareaal in Europa groeit al tientallen jaren!

Slechts een derde van de productieve bossen wereldwijd is gecertificeerd en heeft daarmee een beschermde status. Als we meer vragen naar (gecertificeerd) hout kan het oppervlak duurzaam beheerd bos verder toenemen, en dat is belangrijk!

Ook het aanbod van hout vanuit duurzaam beheerde bossen kan nog groeien. We benutten nu slechts een klein deel van wat bossen jaarlijks wereldwijd produceren. En door onze eenzijdige vraag naar bepaalde tropische houtsoorten komt er ook uit die gecertificeerde bossen minder hout dan er geoogst kan worden.

Hout is bij uitstek een circulair materiaal. Het is namelijk onuitputtelijk wanneer het afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos.

Omdat hout biologisch afbreekbaar is kent het, in tegenstelling tot minerale of fossiele grondstoffen, van nature een gesloten, biologische kringloop. 

Daarnaast kan hout ook nog prima meedoen in de technische kringloop: we kunnen hout hoogwaardig inzetten door hergebruik of herbestemming, én hout is eenvoudig bewerkbaar en recyclebaar zonder grove vervuilende processen.

We kunnen onze circulaire doelen niet bereiken door alleen materialen te hergebruiken of recyclen. Zonder biobased grondstoffen is geen circulaire economie mogelijk. Hout vormt op dit moment 95% van het beschikbare biobased materiaal.

BRON FSC Nederland 

Meer info?