IS ER WEL GENOEG BOS IS OM STEEDS MEER HOUTBOUW TE REALISEREN ?

IS ER WEL GENOEG BOS IS OM STEEDS MEER HOUTBOUW TE REALISEREN ?

Of er wel genoeg bos is om steeds meer hout(bouw) te realiseren? 

Ja, absoluut. Maar er zijn meer processen die ervoor zorgen dat gebruik van hout goed is voor mens en milieu.

Meer dan vrijwel elk ander materiaal voldoen hout en houtproducten aan de criteria van een circulaire bio-economische grondstof. Hout is organisch en bij herkomst uit duurzaam beheerde bossen voortdurend hernieuwbaar. Dat maakt deze grondstof uniek in vergelijking met conventionele productie- en bouwmaterialen.

Het Europese bosareaal is de afgelopen kwart eeuw met 5% toegenomen in een tempo van 700.000 ha per jaar, zo staat te lezen in het in 2015 gepubliceerde rapport Staat van de Europese Bossen. Deze toename wordt bereikt doordat de jaarlijkse bijgroei in de bossen het jaarlijkse oogstvolume overstijgt. Ook groeit het totale bosareaal doordat meer en meer overtollige landbouwgrond en braakliggende stads- en industrieterrein tot bos worden
omgevormd.

Bijna een derde van onze aardkorst bestaat uit bos – een totaal van ongeveer 4 miljard hectaren, waarvan 182 miljoen ha in de Europese Unie. Het varieert per land, maar op het totaal is 43% van het totale EU-landoppervlak bebost. In Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk is dat minder dan 15% en op Malta 1,1%. Zweden en Finland daarentegen zijn voor meer dan 75% bebost, Slovenië meer dan 63%. De Europese bossen hebben zowel een natuur- als economische en productieve waarde. Ongeveer 83% (134 miljoen ha) is als productiebos beschikbaar voor houtproductie, met jaarlijks een opbrengst van 470 miljoen m³ rondhout/stammen.

BRON : HOUT NATUURLIJK VAN NU

Meer info?