Moderne villa in houtbouw

Moderne villa in houtbouw

MASSIEVE  HOUTBOUW BOUWEN MET  RUIME ARCHITECTURALE VRIJHEID

Complexe vormgevingen, grote uitkragingen zijn mogelijk in massieve houtbouw en herleiden de secties & afmetingen tot een minimum. Massieve houtbouw kan belast worden op druk – als trekkracht, terwijl er met een traditionele bouwwijze al vlug verschillende materialen worden gebruikt ( baksteen/beton/staal wat resulteert in meer zettingen ), ook is er een snellere bouw - en droogtijd = meer tijdwinst voor de bouwheer en dus kosten besparend.

Ook voor verbouwingen of optopping van oude gebouwen is dit een opties, gewicht is ongeveer 50 % lichter dan traditioneel !

Massieve houtbouw panelen worden d.m.v. CNC bewerkingscentra op voorhand voorzien en de nodige uitsparingen voor de gewenste technieken, als ook alle raam – en deuropeningen.

Zeer snelle montage en droge bouwmethode ong. 6 & 8 weken voor een gemiddelde casco woning/villa wind - & waterdicht. 

TIJDSWINST & KOSTENBESPARING

“ H O U T  I S   H E T  E N I G E  B O U W M A T E R I A A L D A T  I E D E R E  D A G  N A T U U R L I J K  A A N G R O E I T ”

“ E L K E  M I N U U T  G R O E I T  I N  E U R O P A  H E T  HO U T V O L U M E  A A N  

V O O R  D E  B O U W  V A N  3 6 0  E C O L O G I S C H E  W O N I N G E N 

 Met de switch naar ecologische houtbouw slaan we een dubbelslag: we brengen minder stikstof in de lucht en slaan meer CO2 op.

Meer info?