Minimalistische villa in massieve houtbouw

Minimalistische villa in massieve houtbouw

Bouwen van een minimalistische villa in massieve houtbouw 

Complexe vormgevingen, grote uitkragingen zijn mogelijk in massieve houtbouw en herleiden de secties & afmetingen tot een minimum. Massieve houtbouw kan belast worden op druk – als trekkracht, terwijl er met een traditionele bouwwijze al vlug verschillende materialen worden gebruikt ( baksteen/beton/staal wat resulteert in meer zettingen ), ook is er een snellere bouw - en droogtijd = meer tijdwinst voor de bouwheer en dus kosten besparend. Ook voor verbouwingen of optopping van oude gebouwen is dit een opties, gewicht is ongeveer 50 % lichter dan traditioneel !

Massieve houtbouw panelen worden d.m.v. CNC bewerkingscentra op voorhand voorzien en de nodige uitsparingen voor de gewenste technieken, als ook alle raam – en deuropeningen.

Zeer snelle montage en droge bouwmethode ong. 6 & 8 weken voor een gemiddelde casco woning/villa wind - & waterdicht. 

TIJDSWINST & KOSTENBESPARING

“ H O U T  I S   H E T  E N I G E  B O U W M A T E R I A A L D A T  I E D E R E  D A G  N A T U U R L I J K  A A N G R O E I T ”

“ E L K E  M I N U U T  G R O E I T  I N  E U R O P A  H E T  HO U T V O L U M E  A A N  

V O O R  D E  B O U W  V A N  3 6 0  E C O L O G I S C H E  W O N I N G E N 

 Met de switch naar ecologische houtbouw slaan we een dubbelslag: we brengen minder stikstof in de lucht en slaan meer CO2 op.

Meer info?