Klassieke massieve Houtbouw

Klassieke massieve Houtbouw

MASSIEVE HOUTBOUW BOUWEN MET RUIME ARCHITECTURALE VRIJHEID

Klassieke woningen zijn mogelijk in massieve houtbouw en herleiden de secties & afmetingen tot een minimum. Massieve houtbouw kan belast worden op druk – als trekkracht, terwijl er met een traditionele bouwwijze al vlug verschillende materialen worden gebruikt ( baksteen/beton/staal wat resulteert in meer zettingen ), ook is er een snellere bouw - en droogtijd = meer tijdwinst voor de bouwheer en dus kosten besparend. 

Gewicht is ongeveer 50 % lichter dan traditioneel !

Zeer snelle montage en droge bouwmethode ong. 6 & 8 weken voor een gemiddelde casco woning/villa wind - & waterdicht. 

TIJDSWINST & KOSTENBESPARING

KOSTENEFFICENT EN ECOLOGISCH SYSTEEM

VRIJHEID VAN ARCHITECTUUR

“ H O U T  I S   H E T  E N I G E  B O U W M A T E R I A A L  D A T  I E D E R E  D A G  N A T U U R L I J K  A A N G R O E I T ”

“ E L K E  M I N U U T  G R O E I T  I N  E U R O P A  H E T  HO U T V O L U M E  A A N  V O O R  D E  B O U W  V A N  3 6 0  E C O L O G I S C H E  W O N I N G E N 

 Met de switch naar ecologische houtbouw slaan we een dubbelslag: we brengen minder stikstof in de lucht en slaan meer CO2 op. Door het gebruik van hout als bouwmateriaal, helpen we mee aan de transitie naar circulair en energie neutraal bouwen, welke wereldwijd aan een opmars bezig is.

Meer info?